Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Hizmeti

KURUMSAL KİMLİK NEDİR ?

Kurumsal Kimlik Tasarımı anlam olarak , görsel ve işitsel iletişim öncelikli olmak üzere, çok açılı bir imaj çalışmasıdır.

Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ayrıca ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:
• Firma adının insanların akıllarına yerleşmesi
• Firma niteliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizmi, yenilikçiliği vb.)
• Ürün ve hizmetlerin kalite garantisinin sunulması
• Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel pozisyonları hakkında ilk bilgileri iletmesi
• İlk bakışta rakiplerden ayrılma ve fark yaratma

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmak denebilir.

KURUMSAL KİMLİK NASIL OLMALIDIR ?

Kurumsal Kimlik şu özellikleri taşımalıdır;
• Pratik olmalıdır,
• Fonksiyonel olmalıdır,
• Kullanıma uygun olmalıdır,
• Estetik olmalıdır,
• Kolay algılanmalıdır,
• Özgün olmalıdır,
• Sembolik olmalıdır,
• İçeriksel anlamı olmalıdır,
• Kurumu, ürünü veya hizmeti anlatabilmelidir,
• Sosyal olmalıdır,
• Topluma hitap edebilmelidir